Spółka MARFOL produkuje opakowania foliowe (worki, taśma, rękaw) z przeznaczeniem pakowania produktów mięsnych. Głównym produktem firmy MARFOL są opakowania z folii termokurczliwej.

 


 Unieważnienie ofertowania

W związku z niespełnieniem wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym wyagań, dotyczących składania ofert na zakup środków trwałych ujętych w projekcie: automatu zgrzewająco-pakującego folię oraz samodzielnego stanowiska do modyfikacji surowców polimerowych, nie wybrano oferty. Wybór ofert unieważniono. Beneficjent ponownie upublicznizapytanie ofertowe na zakup ww. środków trwałych.

31 maja 2017 r. 


 Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert w związku z prowadzoną procedurą wyboru wykonawcy do projektu realizowanego przez
Marfol Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Podmioty zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami dotyczącymi zapytania ofertowego 01/10 (do pobrania: załącznik nr 1 do zapytania 01/10 i załącznik nr 2 do zapytania 01/10) oraz dokumentami dotyczącymi zapytania ofertowego 02/10 (do pobrania: załącznik nr 1 do zapytania 02/10 i załącznik nr 2 do zapytania 02/10).
 

 Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego

Informujemy o zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru oferenta zgodnie z zapytaniem ofertowym opublikowanym na stronie http://marfol.com.pl/ dnia 29 maja 2016 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie spełniła wymogi zawarte w zapytaniu.

Wybrany wykonawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia.

Dziękujemy!

 

loga-ue.png

Fundusze Europejskie Program Regionalny i Śląskie.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Wdrożenie opracowanych wysokobarierowych, wielowarstwowych i termokurczliwych opakowań dla produktów spożywczych"

Cel projektu: Wdrożenie wyników prac B+R, których rezultatem jest innowacyjny produkt-opakowania spożywcze w postaci wysokobarierowej, wielowarstwowej folii termokurczliwej posiadającej ulepszone parametry i właściwości.

Wartość projektu: 5 564 591,77 pln Wartość dofinansowania: 2 000 000 pln

Beneficjent: Marfol Sp. z o.o. ul. Jedności 62, 42-504 Będzin

www.mapadotacji.gov.pl

MARFOL Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom
K 793 930 086
biuro@marfol.pl

logo stopka